Resirkulert kartong er ikke alltid det beste alternativet

Emballasje av kartong er det mest bærekraftige alternativet i mange tilfeller. Med et økende fokus på bærekraft og miljø har mange oppfattelsen av at resirkulert kartong er det beste alternativet for miljøet. Men er det alltid slik? Og hvorfor er det viktig å tilføre den sirkulære gjenvinningsprosessen nye fibre fra jomfruelig kartong?

– Vit hva du spiser er et uttrykk vi alle er godt kjent med. Så gjelder også emballasjen som beskytter dine matvarer. I flere tilfeller er bruk av resirkulert kartong et alternativ, men når det kommer til emballering av næringsmidler gjelder det å ha kontroll på alle ledd med tanke på mattrygghet og opprettholdelse av kvalitet. En ny jomfruelig kartong er da det beste og eneste alternativet. Gjenvunnet, eller resirkulert kartongmateriale kan vi kalle miljøvennlig i den forstand at man bruker fibrene flere ganger og således igjen kan gjenoppstå som emballasje.

Det er svært viktig å vite forskjellen på ny (jomfruelig) og brukt (gjenvunnet) fiber. Generelt, og grovt sagt, så finnes det altså to hovedgrupper kartongmateriale, chipboard og nyfiber. Førstnevnte skal brukes til emballasje for non-food-produkter og sistnevnte til næringsmidler, helsekost og farmasi.

Når det kommer til emballering av næringsmidler gjelder det å ha kontroll på alle ledd med tanke på mattrygghet og opprettholdelse av kvalitet. Og en ny, jomfruelig kartong er da det beste og eneste alternativet.

Selve gjenvinningsprosessen, eller resirkulering, som mange kaller det, kan ha svært forskjellige «råvarer», som kan bestå av alt fra brukte aviser, ukeblader, trykksaker og papir til kartongemballasje av diverse slag. Produktet man får til slutt omtales som chipboard. Risikoen for at dette sluttproduktet inneholder uønskede emner, er således tilstede.

En resirkulert kartong er altså utvunnet fra mange ulike kartongtyper, som har gjennomgått en omfattende bearbeidelsesprosess. Du kan ikke vite hva og hvor kartongen kommer fra og det er ikke oversikt over hvor mange ganger kartongen har blitt resirkulert i sin levetid. I resirkuleringsprosessen benyttes ulike midler som i seg selv ikke er bra med tanke på bruk til næringsmidler. Tidligere innhold, tungmetaller og farge fra tidligere bruk bringes med videre inn i den resirkulerte kartongen. For hver gang en kartong blir resirkulert forringes fibrene i kartongen og egenskapene svekkes. I praksis betyr dette at man må bruke mer kartong for å oppnå tilstrekkelig resultat ved emballering når man benytter resirkulert kartong.

Bærekraftig emballasje for frukt

På fagspråket snakker man om migrering. Dette er når uønskede stoffer og partikler migrerer fra emballasjen og over til det emballasjen er produsert for å beskytte. For næringsmidler betyr det altså risiko for ukontrollerte og uønskede stoffer ‘smitter’ over på maten vår – med mulige uheldige effekter. Dette kan være skadelige stoffer og tungmetaller, ikke egnede farger benyttet på trykksaken eller stoffer som kommer utenfra og trenger igjennom emballasjen og inn til varen. Med en resirkulert kartong har man ikke full kontroll på dette, både ved at man ikke helt vet hva selve kartongen inneholder, men også økt risiko for migrasjon som følge av svekkelse i fibrene.

Den sirkulære prosessen resirkulering innebærer er også avhengig av å få tilført ny og jomfruelig kartong for å fungere. For hver gang kartongen resirkuleres, forringes og svekkes fibrene og gir en dårligere kartong. Så lenge nye fibre, i form av jomfruelig kartong tilføres, opprettholdes en jevnere og bedre kvalitet. En gjenvunnet kartong har en redusert styrke og bæreevne – som er vesentlig å ta i betraktning når man f.eks. skal lage postesker eller emballasje som skal tåle transport og håndtering. For mange varer er en resirkulert kartong et godt alternativ, men for bruk med næringsmidler er jomfruelig, ren og bærekraftig kartong det beste alternativet. 

Moltzau Packaging utvikler konsepter, konstruerer og produserer kortreist, bærekraftig emballasje i kartong. Vi jobber med små og store virksomheter. Kontakt oss for å lære mer om hvordan vi jobber.

Adresse
Høgslundveien 17
2020 Skedsmokorset

Kontakt
(+47) 22 80 49 90
post@moltzau.no

Moltzau_symbol_

Vi bruker cookies for å gi deg en optimal brukeropplevelse og relevant informasjon. Ved å fortsette å browse denne siden aksepterer du vår bruk av cookies.