Derfor er
kartongemballasje
bærekraftig

Høsten 2018 lanserte BAMA og Gartnerhallen ny emballasje for norske epler. Løsningen i kartong er utviklet og produsert av Moltzau Packaging. 
Forpakningen har i løpet av kort tid gjort suksess og fått mye positiv respons fra forbrukerene

Fokuset på plastens negative innvirkning på naturen og dyrelivet, har økt dramatisk i den senere tid.
Med det fokuset dukker det opp spørsmål om hvorvidt kartongemballasje faktisk er bedre eller mer bærekraftig enn plast. Men hva er myter og hva er fakta?

Som i enhver diskusjon er det alltid minst tre sider – din, min og den rette. Det er ikke slik at all plast er fæl, ei heller at all emballasje av kartong, omtalt som fiberbasert emballasje, er det eneste rett i enhver sammenheng. Pr. i dag er det ikke realistisk, ei heller noe mål å bli kvitt all plast. Det er en myte at trehogsten, som er nødvendig for produksjon av papir og kartong, er skadelig for miljøet. Temaet har vært gjenstand for flere forskningsprosjekter og det er i dag godt dokumentert at fiberbasert emballasje er mer bærekraftig i sitt livsløp kontra plast. Så lenge et tre lever og gror binder det COog bidrar til produksjon av oksygen. Blir ikke skogen foredlet og driftet på en bærekraftig måte, vil et tre som dør slippe ut og bidra til økte CO2-utslipp igjennom nedbrytningsprosessen. Når ett tre får vokse og deretter hugges for å benyttes i f.eks. emballasje, bindes karbonet gjennom hele levetiden.

Fiber fra trær binder karbonet og kan gjenvinnes. Skandinavisk skog forvaltes på en bærekraftig måte.

Trær fra Skandinavia benyttet til fiberkartong er hentet ut i henhold til strenge regler – og sikrer en godt dokumentert og bærekraftig produksjon. 

Kartongprodusentene i Skandinavia produserer med et minimalt negativt miljøavtrykk. Det Skandinaviske skogbruket praktiserer bærekraftig skogsforvaltning – både med tanke på miljø og på det lokale biomangfoldet. Er for eksempel emballasjen merket med FSC-logo kommer kartongen fra skog dokumentert ansvarlig forvaltet, både miljømessig og sosialt. FSC-ordningen administreres i dag av Verdens Naturfond. 

Det er ikke slik at økt forbruk av kartongemballasje bidrar til avskoging. Faktum er at skogsarealene har vokst. I følge offisielle tall har skogsarealene i Europa økt med rundt 30% sammenlignet med 1950-tallet. For hvert tre som hugges til kartongindustrien i Skandinavia, plantes to til tre nye trær på samme sted. Det er heller ikke tilfellet at det benyttes utrydningstruet eller tropisk trevirke i produksjonen.

TeTøsene bærekraftig emballasje

Enkelte hevder energiforbruket som går med i produksjonen av kartong og papir påvirker miljøet negativt. Energiforbruk er høyt prioritert hos kartongprodusentene, hvor bruk av fornybare energikilder står sentralt. Den teknologiske utviklingen effektiviserer produksjonen og de blir stadig mindre energikrevende. I produksjonsløpet frigjøres mye naturlig energi og varme og dette fanges og reforbrukes. Faktisk gir produksjonen av kartong et energioverskudd som leveres ut i nettet til andre kunder.

De nordiske kartongprodusentene rangeres høyt på bærekraft internasjonalt og flere av dem rangeres blant de topp 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Blant annet i den velrenomerte bærekraftrangeringer Dow Jones Sustainability Indices og The UN Global Compact.

Moltzau Packaging utvikler konsepter, konstruerer og produserer kortreist, bærekraftig emballasje i kartong. Vi jobber med små og store virksomheter. Kontakt oss for å lære mer om hvordan vi jobber.

Adresse
Høgslundveien 17
2020 Skedsmokorset

Kontakt
(+47) 22 80 49 90
post@moltzau.no

Moltzau_symbol_

Vi bruker cookies for å gi deg en optimal brukeropplevelse og relevant informasjon. Ved å fortsette å browse denne siden aksepterer du vår bruk av cookies.